คอร์ด A6 จับยังไง ฝึกคอร์ดทาบ

Chord Info

Details
This chord is played by placing a barre on fret two with your index finger. The string 5 (A) is left open. & This chord is played start on fret 2 Normal major chord with added 6th
Structure
R-3-5-6,R = A,A + major interval = Db (scale degree = 3rd),Db + minor interval = E (scale degree = 5th),R = A minor interval = Gb (scale degree = 6th)
Note
-,A,E,A,C#,F#
Important
occasionally used
Chord Name
A6 (A66)

การจับคอร์ด A6 ในรูปแบบต่าง ๆ

การจับคอร์ด A6 ในรูปแบบที่ 1การจับคอร์ด A6 ในรูปแบบที่ 2การจับคอร์ด A6 ในรูปแบบที่ 3การจับคอร์ด A6 ในรูปแบบที่ 4

คอร์ดอูคูเลเล่ คอร์ด A6

คอร์ดอูคูเลเล่ A6คอร์ดอูคูเลเล่ A6คอร์ดอูคูเลเล่ A6คอร์ดอูคูเลเล่ A6
การจับคอร์ด A6 กีต้าร์, วิธีจับคอร์ด A6 , คอร์ด A6 จับยังไง, จับคอร์ด A6 ง่าย ๆ, ฝึกจับคอร์ด อูคูเลเล่ ง่าย ๆ A6