คอร์ด A7 จับยังไง ฝึกคอร์ดทาบ

Dark / Light

Chord : A7

รูปภาพคอร์ด A7
การจับคอร์ด A7 ในรูปแบบอื่น ๆการจับคอร์ด A7 ในรูปแบบที่ 1การจับคอร์ด A7 ในรูปแบบที่ 2การจับคอร์ด A7 ในรูปแบบที่ 3การจับคอร์ด A7 ในรูปแบบที่ 4การจับคอร์ด A7 ในรูปแบบที่ 5
DetailsThe strings 5(A), 3(G) and 1(E) are left open. & This chord is played start on fret 2 Major chord with a minor 7
StructureR-3-5-m7,R = A,A + major interval = Db (scale degree = 3rd),Db + minor interval = E (scale degree = 5th),E + minor interval = G (scale degree = minor 7th)
Note-,A,E,G,C#,E
ImportantFrequently used
Chord NameA7
คอร์ด A7 อูคูเลเล่การจับคอร์ดอูคูเลเล่ A7 ในรูปแบบที่ 1การจับคอร์ดอูคูเลเล่ A7 ในรูปแบบที่ 2การจับคอร์ดอูคูเลเล่ A7 ในรูปแบบที่ 3การจับคอร์ดอูคูเลเล่ A7 ในรูปแบบที่ 4การจับคอร์ดอูคูเลเล่ A7 ในรูปแบบต่าง ๆ
ป้ายกำกับ: ฝึกคอร์ด ทาบ A7, เทคนิคจับคอร์ด A7, คอร์ด A7 ทาบ , ตารางคอร์ดอูคูเลเล่, เรียนจับคอร์ด A7