คอร์ด Ab5 (Power) จับยังไง ฝึกคอร์ดทาบ

Dark / Light

Chord : Ab5 (Power)

รูปภาพคอร์ด Ab5 (Power)
การจับคอร์ด Ab5 (Power) ในรูปแบบอื่น ๆการจับคอร์ด Ab5 (Power) ในรูปแบบที่ 1การจับคอร์ด Ab5 (Power) ในรูปแบบที่ 2การจับคอร์ด Ab5 (Power) ในรูปแบบที่ 3
DetailsAb5 (6.fret) power chord's notes: Ab, Eb and Ab. Only the 4th, 3rd and 2nd strings can be played. The note Ab on string two is optional.
The Ab5 power chord is really a dyad or interval, as it has only 2 notes - the root (Ab) and the 5th (Eb). It does not have a 3rd, so it has no major or minor tonality.
Power chords are used extensively in all forms of rock music, and they sound the best when played on electric guitars with heavy distortion.
Ab5 (or G#5) (perfect fifth interval) power chord's alternative names: Ab(no 3rd), Ab(no3).
Structure-
NoteAb E
Important-
Chord NameAb5 (Power)
ป้ายกำกับ: วิธีการจับคอร์ด Ab5 (Power), ฝึกจับคอร์ด ทาบ, คอร์ด Ab5 (Power) ทาบ , คอร์ด Ab5 (Power) จับยังไง, วิธีจับคอร์ด Ab5 (Power) ง่าย ๆ