คอร์ด Ab5aug (Power) จับยังไง การจับคอร์ด

Dark / Light

Chord : Ab5aug (Power)

รูปภาพคอร์ด Ab5aug (Power)
การจับคอร์ด Ab5aug (Power) ในรูปแบบอื่น ๆการจับคอร์ด Ab5aug (Power) ในรูปแบบที่ 1การจับคอร์ด Ab5aug (Power) ในรูปแบบที่ 2การจับคอร์ด Ab5aug (Power) ในรูปแบบที่ 3
DetailsAb5aug (4.fret) power chord's notes: Ab, E and (Ab). Optionally, you can play the octave (Ab) on string four, fret six.
The Ab5aug power chord is a two note interval, similar to the Ab5 but with an augmented fifth instead of a perfect fifth.
Ab5aug - Ab(G#) augmented fifth power chord's alternative names: Abm6, Ab(b6), Ab5+, Ab+5(no3), Ab+(no3), Ab(#5)(no3), Abaug(no3)
Structure-
NoteAb E
Important-
Chord NameAb5aug (Power)
ป้ายกำกับ: วิธีการจับคอร์ดกีต้าร์ Ab5aug (Power), วิธีจับคอร์ด Ab5aug (Power) กีต้าร์, ฝึกคอร์ดกีต้าร์ Ab5aug (Power), คอร์ด Ab5aug (Power) ทาบ , คอร์ด Ab5aug (Power) ใน