คอร์ด Ab7b5 จับยังไง ในแบบต่าง ๆ

รูปแบบการจับคอร์ด Ab7b5 หรือ คอร์ด G#

รูปภาพคอร์ด Ab7b5

Chord Info

Details
This chord is played start on fret 3 Does not correlate directly with any major minor augmented or dimished chord & This chord is played start on fret 3 Does not correlate directly with any major minor augmented or dimished chord
Structure
R-3-m5-m7,
Note
Ab C D G
Important
occasionally used
Chord Name
Ab7b5 (Ab7b57b5)

การจับคอร์ด Ab7b5 ในรูปแบบต่าง ๆ

การจับคอร์ด Ab7b5 ในรูปแบบที่ 1การจับคอร์ด Ab7b5 ในรูปแบบที่ 2การจับคอร์ด Ab7b5 ในรูปแบบที่ 3

คอร์ดอูคูเลเล่ คอร์ด Ab7b5

คอร์ดอูคูเลเล่ Ab7b5คอร์ดอูคูเลเล่ Ab7b5คอร์ดอูคูเลเล่ Ab7b5คอร์ดอูคูเลเล่ Ab7b5
คอร์ดกีต้าร์ไฟฟ้า Ab7b5, จับคอร์ด Ab7b5 กีต้าร์, จับคอร์ด Ab7b5, คอร์ด Ab7b5 จับยังไง, จับคอร์ด Ab7b5 อูคูเลเล่