คอร์ด Ab7sus4 จับยังไง ฝึกจับคอร์ด กีต้าร์โปร่ง

รูปแบบการจับคอร์ด Ab7sus4 หรือ คอร์ด G#

รูปภาพคอร์ด Ab7sus4

Chord Info

Details
Guitar chords in the key of G# or Ab:Ab Bbm Cm C# Eb Fm Gdim Chord Ab7sus4 notes: Eb, Ab, Db and Gb. You must leave out the 6th and 5th strings. Ab(G#) dominant 7th suspended 4th chord"s alternative names: Ab7sus, Ab7sus4. Steps & This chord is played start on fret 1 Minor seventh with added 11th
Structure
R-m3-5-m7-11,
Note
-,-,Eb,Ab,Db,G
Important
occasionally used
Chord Name
Ab7sus4 (Ab7sus47sus4)

การจับคอร์ด Ab7sus4 ในรูปแบบต่าง ๆ

การจับคอร์ด Ab7sus4 ในรูปแบบที่ 1การจับคอร์ด Ab7sus4 ในรูปแบบที่ 2การจับคอร์ด Ab7sus4 ในรูปแบบที่ 3การจับคอร์ด Ab7sus4 ในรูปแบบที่ 4

คอร์ดอูคูเลเล่ คอร์ด Ab7sus4

คอร์ดอูคูเลเล่ Ab7sus4คอร์ดอูคูเลเล่ Ab7sus4คอร์ดอูคูเลเล่ Ab7sus4คอร์ดอูคูเลเล่ Ab7sus4
การจับคอร์ด Ab7sus4, เรียนจับคอร์ด Ab7sus4, ฝึกจับคอร์ด Ab7sus4, ฝึกจับคอร์ด ทาบ, เทคนิคจับคอร์ด Ab7sus4