คอร์ด Abm7 จับยังไง ฝึกคอร์ดกีต้าร์

รูปแบบการจับคอร์ด Abm7 หรือ คอร์ด G#

รูปภาพคอร์ด Abm7

Chord Info

Details
This chord is played by placing a barre on fret 4 with your index finger. Minor chord with a minor 7 & This chord is played by placing a barre on fret 4 with your index finger. Minor chord with a minor 7
Structure
R-m3-5-m7,R = G#,G# + minor interval = B (scale degree = minor 3rd),B + major interval = D# (scale degree = 5th),D# + minor interval = Gb (scale degree = minor 7th)
Note
Ab B Eb G
Important
Frequently used
Chord Name
Abm7 (Abm7m7)

การจับคอร์ด Abm7 ในรูปแบบต่าง ๆ

การจับคอร์ด Abm7 ในรูปแบบที่ 1การจับคอร์ด Abm7 ในรูปแบบที่ 2การจับคอร์ด Abm7 ในรูปแบบที่ 3การจับคอร์ด Abm7 ในรูปแบบที่ 4

คอร์ดอูคูเลเล่ คอร์ด Abm7

คอร์ดอูคูเลเล่ Abm7คอร์ดอูคูเลเล่ Abm7คอร์ดอูคูเลเล่ Abm7คอร์ดอูคูเลเล่ Abm7
เทคนิคจับคอร์ด Abm7, คอร์ด Abm7 ทั้งหมด, คอร์ด Abm7 ใน, ฝึกคอร์ดอูคูเลเล่, ฝึกจับคอร์ด Abm7