คอร์ด Abmaj7 จับยังไง ตารางคอร์ด

Dark / Light

Chord : Abmaj7 / G#maj7

รูปภาพคอร์ด Abmaj7
การจับคอร์ด Abmaj7 ในรูปแบบอื่น ๆการจับคอร์ด Abmaj7 ในรูปแบบที่ 1การจับคอร์ด Abmaj7 ในรูปแบบที่ 2การจับคอร์ด Abmaj7 ในรูปแบบที่ 3การจับคอร์ด Abmaj7 ในรูปแบบที่ 4การจับคอร์ด Abmaj7 ในรูปแบบที่ 5
DetailsThis chord is played start on fret 4 Major chord with a major 7 & This chord is played start on fret 4 Major chord with a major 7
StructureR-3-5-7,R = G#,G# + major interval = C (scale degree = 3rd),C + minor interval = D# (scale degree = 5th),D# + major interval = G (scale degree = 7th)
NoteAb C Eb G
Importantoccasionally used
Chord NameAbmaj7
คอร์ด Abmaj7 อูคูเลเล่การจับคอร์ดอูคูเลเล่ Abmaj7 ในรูปแบบที่ 1การจับคอร์ดอูคูเลเล่ Abmaj7 ในรูปแบบที่ 2การจับคอร์ดอูคูเลเล่ Abmaj7 ในรูปแบบที่ 3การจับคอร์ดอูคูเลเล่ Abmaj7 ในรูปแบบที่ 4การจับคอร์ดอูคูเลเล่ Abmaj7 ในรูปแบบต่าง ๆ
ป้ายกำกับ: เรียนจับคอร์ด Abmaj7, ฝึกจับคอร์ด Abmaj7, ฝึกคอร์ด Abmaj7 ทาบ, วิธีการจับคอร์ดอูคูเลเล่ Abmaj7, ฝึกจับคอร์ด อูคูเลเล่