คอร์ด Adim จับยังไง ในแบบต่าง ๆ

Chord Info

Details
The string 5 (A) is left open. & This chord is played start on fret 1 Basic diminished triad.
Structure
R = A
A + minor interval = C (scale degree = minor 3rd)
C + minor interval = Eb (scale degree = flat/diminished 5th)
Note
Eb,A,C
Important
occasionally used
Chord Name
Adim (Adimdim)

การจับคอร์ด Adim ในรูปแบบต่าง ๆ

การจับคอร์ด Adim ในรูปแบบที่ 1การจับคอร์ด Adim ในรูปแบบที่ 2การจับคอร์ด Adim ในรูปแบบที่ 3การจับคอร์ด Adim ในรูปแบบที่ 4

คอร์ดอูคูเลเล่ คอร์ด Adim

คอร์ดอูคูเลเล่ Adimคอร์ดอูคูเลเล่ Adimคอร์ดอูคูเลเล่ Adimคอร์ดอูคูเลเล่ Adim
ฝึกจับคอร์ด ทาบ, การจับคอร์ด Adim กีต้าร์, การจับคอร์ดอูคูเลเล่, วิธีการจับคอร์ด Adim, ฝึกจับคอร์ด Adim