คอร์ด B13 จับยังไง ฝึกจับคอร์ดกีต้าร์

Chord Info

Details
The note F# on the sixth string is not required, but can be played on the 2nd fret if needed. & This chord is played start on fret 1 Dominant seventh (normal seventh) chord with added 13th (6th). Most of the time the 5th is left out (3rd note). The 13th = 6th 13th is used when the chord is a 7th chord with added 6th 6th chords are not 7th chords with added 6th.
Structure
-
Note
xorF#,B,D#,A,C#,G#
Important
-
Chord Name
B13 (B1313)

การจับคอร์ด B13 ในรูปแบบต่าง ๆ

การจับคอร์ด B13 ในรูปแบบที่ 1การจับคอร์ด B13 ในรูปแบบที่ 2การจับคอร์ด B13 ในรูปแบบที่ 3การจับคอร์ด B13 ในรูปแบบที่ 4

คอร์ดอูคูเลเล่ คอร์ด B13

คอร์ดอูคูเลเล่ B13คอร์ดอูคูเลเล่ B13คอร์ดอูคูเลเล่ B13คอร์ดอูคูเลเล่ B13
เว็บคอร์ดกีต้าร์ B13, ฝึกคอร์ดกีต้าร์ B13, วิธีการจับคอร์ดอูคูเลเล่ B13, คอร์ด B13 ใน, ฝึกจับคอร์ด อูคูเลเล่