คอร์ด B5aug (Power) จับยังไง การจับคอร์ด

Dark / Light

Chord : B5aug (Power)

รูปภาพคอร์ด B5aug (Power)
การจับคอร์ด B5aug (Power) ในรูปแบบอื่น ๆการจับคอร์ด B5aug (Power) ในรูปแบบที่ 1การจับคอร์ด B5aug (Power) ในรูปแบบที่ 2การจับคอร์ด B5aug (Power) ในรูปแบบที่ 3
DetailsB5aug (2.fret) power chord's notes: B, G and (B). Optionally, you can play the octave (B) on string three, fret four.
The B5aug power chord is a two note interval, similar to the B5 but with an augmented fifth instead of a perfect fifth.
B5aug - B augmented fifth power chord's alternative names: Bm6, B(b6), B5+, B+5(no3), B+(no3), B(#5)(no3), Baug(no3)
Structure-
NoteB G
Important-
Chord NameB5aug (Power)
ป้ายกำกับ: การจับคอร์ดกีต้าร์ B5aug (Power), ฝึกจับคอร์ด กีต้าร์โปร่ง B5aug (Power), ฝึกจับคอร์ด B5aug (Power), คอร์ด B5aug (Power) ทั้งหมด, คอร์ดกีต้าร์ไฟฟ้า B5aug (Power)