คอร์ด Bb5dim (Power) จับยังไง ในแบบต่าง ๆ

Dark / Light

Chord : Bb5dim (Power)

รูปภาพคอร์ด Bb5dim (Power)
การจับคอร์ด Bb5dim (Power) ในรูปแบบอื่น ๆการจับคอร์ด Bb5dim (Power) ในรูปแบบที่ 1การจับคอร์ด Bb5dim (Power) ในรูปแบบที่ 2การจับคอร์ด Bb5dim (Power) ในรูปแบบที่ 3
DetailsBb5dim power chord's notes: Bb, E and (Bb). Optionally, you can play the octave (Bb) on string three, fret three.
The Bb5dim power chord is a two note interval, similar to the Bb5 but with a diminished fifth instead of a perfect fifth.
Bb5dim - Bb(A#) diminished fifth power chord's alternative names: Bb5°, Bb-5, Bb(b5), Bbdim(no3)
Structure-
NoteBb E
Important-
Chord NameBb5dim (Power)
ป้ายกำกับ: ฝึดคอร์ด Bb5dim (Power) ง่าย ๆ, ฝึกจับคอร์ด Bb5dim (Power), ฝึกจับคอร์ด ทาบ, คอร์ด Bb5dim (Power) ทาบ , การจับคอร์ด Bb5dim (Power) อูคูเลเล่