คอร์ด Bb69 จับยังไง ตารางคอร์ด

Dark / Light

Chord : Bb69 / A#69

รูปภาพคอร์ด Bb69
การจับคอร์ด Bb69 ในรูปแบบอื่น ๆการจับคอร์ด Bb69 ในรูปแบบที่ 1การจับคอร์ด Bb69 ในรูปแบบที่ 2การจับคอร์ด Bb69 ในรูปแบบที่ 3การจับคอร์ด Bb69 ในรูปแบบที่ 4
DetailsThe guitar strings 4(D) and 3(G) are left open. & This chord is played start on fret 1 Normal major chord with added 6th and 9th
chords in the key of A# or Bb:Bb Cm Dm Eb F Gm Adim
StructureR-3-5-6-9,R = Bb,Bb + major interval = D (scale degree = 3rd),D + minor interval = F (scale degree = 5th),R = Bb minor interval = G (scale degree = 6th),5th (F) + minor + major interval = 9th (C)
NoteBb,D,G,C,F
Importantoccasionally used
Chord NameBb69
คอร์ด Bb69 อูคูเลเล่การจับคอร์ดอูคูเลเล่ Bb69 ในรูปแบบที่ 1การจับคอร์ดอูคูเลเล่ Bb69 ในรูปแบบที่ 2การจับคอร์ดอูคูเลเล่ Bb69 ในรูปแบบที่ 3การจับคอร์ดอูคูเลเล่ Bb69 ในรูปแบบที่ 4การจับคอร์ดอูคูเลเล่ Bb69 ในรูปแบบต่าง ๆ
ป้ายกำกับ: วิธีการจับคอร์ด Bb69, คอร์ด Bb69 ใน, คอร์ด Bb69 ทาบ , จับคอร์ด Bb69, วิธีการจับคอร์ด Bb69