คอร์ด Bm9 จับยังไง ฝึกจับคอร์ด

Chord Info

Details
The string 4 (D) is left open. & This chord is played start on fret 2 Minor seventh with added 9th. Most of the time the 5th is left out (3rd note)
Structure
R-m3-5-m7-9,R = B,B + minor interval = D (scale degree = minor 3rd),D + major interval = Gb (scale degree = 5th),Gb + minor interval = A (scale degree = minor 7th),A + major interval = Db (scale degree = 9th)
Note
-,B,D,A,C#,F#
Important
Rarely used
Chord Name
Bm9 (Bm9m9)

การจับคอร์ด Bm9 ในรูปแบบต่าง ๆ

การจับคอร์ด Bm9 ในรูปแบบที่ 1การจับคอร์ด Bm9 ในรูปแบบที่ 2การจับคอร์ด Bm9 ในรูปแบบที่ 3

คอร์ดอูคูเลเล่ คอร์ด Bm9

คอร์ดอูคูเลเล่ Bm9คอร์ดอูคูเลเล่ Bm9คอร์ดอูคูเลเล่ Bm9คอร์ดอูคูเลเล่ Bm9
จับคอร์ด Bm9 ง่าย ๆ, คอร์ด Bm9 ใน, ฝึกคอร์ดกีต้าร์ Bm9, ฝึกจับคอร์ด กีต้าร์ ง่าย ๆ Bm9, คอร์ด Bm9 อูคูเลเล่