คอร์ด C#5 (Power) จับยังไง ฝึกจับคอร์ด

Dark / Light

Chord : C#5 (Power)

รูปภาพคอร์ด C#5 (Power)
การจับคอร์ด C#5 (Power) ในรูปแบบอื่น ๆการจับคอร์ด C#5 (Power) ในรูปแบบที่ 1การจับคอร์ด C#5 (Power) ในรูปแบบที่ 2การจับคอร์ด C#5 (Power) ในรูปแบบที่ 3
DetailsC#5 (4.fret) power chord's notes: C#, Ab and C#. Only the 5th, 4th and 3rd strings can be played. The note C# on string three is optional.
The C#5 power chord is really a dyad or interval, as it has only 2 notes - the root (C#) and the 5th (Ab). It does not have a 3rd, so it has no major or minor tonality.
C#5 (or Db5) (perfect fifth interval) power chord's alternative names: C#(no 3rd), C#(no3).
Structure-
NoteC# A
Important-
Chord NameC#5 (Power)
ป้ายกำกับ: การจับคอร์ด C#5 (Power), คอร์ด C#5 (Power) ใน, ฝึกจับคอร์ด กีต้าร์ ง่าย ๆ C#5 (Power), เทคนิคจับคอร์ด C#5 (Power), คอร์ด C#5 (Power) จับยังไง