คอร์ด C จับยังไง ตารางคอร์ด

Dark / Light

Chord : C

รูปภาพคอร์ด C
การจับคอร์ด C ในรูปแบบอื่น ๆการจับคอร์ด C ในรูปแบบที่ 1การจับคอร์ด C ในรูปแบบที่ 2การจับคอร์ด C ในรูปแบบที่ 3การจับคอร์ด C ในรูปแบบที่ 4การจับคอร์ด C ในรูปแบบที่ 5
DetailsC major scale notes: C D E F G A B C
Major key chord sequence: C Dm Em F G Am Bdim
StructureR-3-5,R = C,C + major interval = E (scale degree = 3rd),E + minor interval = G (scale degree = 5th)
NotexorG,C,E,G,C,E
ImportantVery important
Chord NameC
คอร์ด C อูคูเลเล่การจับคอร์ดอูคูเลเล่ C ในรูปแบบที่ 1การจับคอร์ดอูคูเลเล่ C ในรูปแบบที่ 2การจับคอร์ดอูคูเลเล่ C ในรูปแบบที่ 3การจับคอร์ดอูคูเลเล่ C ในรูปแบบที่ 4การจับคอร์ดอูคูเลเล่ C ในรูปแบบต่าง ๆ
ป้ายกำกับ: วิธีจับคอร์ด C , ฝึกจับคอร์ด ทาบ, คอร์ด C ทาบ , การจับคอร์ดอูคูเลเล่, วิธีการจับคอร์ด C