คอร์ด C7 จับยังไง ฝึกจับคอร์ด

Dark / Light

Chord : C7

รูปภาพคอร์ด C7
การจับคอร์ด C7 ในรูปแบบอื่น ๆการจับคอร์ด C7 ในรูปแบบที่ 1การจับคอร์ด C7 ในรูปแบบที่ 2การจับคอร์ด C7 ในรูปแบบที่ 3การจับคอร์ด C7 ในรูปแบบที่ 4การจับคอร์ด C7 ในรูปแบบที่ 5
DetailsThe string 1 (E) is left open. & This chord is played start on fret 1 Major chord with a minor 7
StructureR-3-5-m7,R = C,C + major interval = E (scale degree = 3rd),E + minor interval = G (scale degree = 5th),G + minor interval = Bb (scale degree = minor 7th)
Note-,C,E,Bb,C,E
ImportantFrequently used
Chord NameC7
คอร์ด C7 อูคูเลเล่การจับคอร์ดอูคูเลเล่ C7 ในรูปแบบที่ 1การจับคอร์ดอูคูเลเล่ C7 ในรูปแบบที่ 2การจับคอร์ดอูคูเลเล่ C7 ในรูปแบบที่ 3การจับคอร์ดอูคูเลเล่ C7 ในรูปแบบที่ 4การจับคอร์ดอูคูเลเล่ C7 ในรูปแบบต่าง ๆ
ป้ายกำกับ: เทคนิคจับคอร์ด C7, คอร์ด C7 ทั้งหมด, จับคอร์ด C7 ง่าย ๆ, คอร์ด C7 นอก, การจับคอร์ด C7 อูคูเลเล่