คอร์ด Caug จับยังไง ตารางคอร์ด

Chord Info

Details
The string 1 (E) is left open. & This chord is played start on fret 1 Basic augmented triad.
Structure
R-3-m6,R = C,C + major interval = E (scale degree = 3rd),E + major interval = Ab (scale degree = sharp/augmented 5th)
Note
-,C,E,G#,C,E
Important
occasionally used
Chord Name
Caug (Caugaug)

การจับคอร์ด Caug ในรูปแบบต่าง ๆ

การจับคอร์ด Caug ในรูปแบบที่ 1การจับคอร์ด Caug ในรูปแบบที่ 2การจับคอร์ด Caug ในรูปแบบที่ 3การจับคอร์ด Caug ในรูปแบบที่ 4

คอร์ดอูคูเลเล่ คอร์ด Caug

คอร์ดอูคูเลเล่ Caugคอร์ดอูคูเลเล่ Caugคอร์ดอูคูเลเล่ Caugคอร์ดอูคูเลเล่ Caug
การจับคอร์ด Caug, ฝึดคอร์ดเพลงง่าย ๆ, คอร์ด Caug ใน, เรียนจับคอร์ด Caug, ฝึกจับคอร์ด ทาบ