คอร์ด Cmaj7 จับยังไง ฝึกจับคอร์ด กีต้าร์โปร่ง

Chord Info

Details
The note G on the sixth string is not required, but can be played on the 3rd fret if needed. The strings 3(G), 2(B) and 1(E) are left open. & This chord is played start on fret 2 Major chord with a major 7
Structure
R-3-5-7,R = C,C + major interval = E (scale degree = 3rd),E + minor interval = G (scale degree = 5th),G + major interval = B (scale degree = 7th)
Note
xorG,C,E,G,B,E
Important
occasionally used
Chord Name
Cmaj7 (Cmaj7maj7)

การจับคอร์ด Cmaj7 ในรูปแบบต่าง ๆ

การจับคอร์ด Cmaj7 ในรูปแบบที่ 1การจับคอร์ด Cmaj7 ในรูปแบบที่ 2การจับคอร์ด Cmaj7 ในรูปแบบที่ 3การจับคอร์ด Cmaj7 ในรูปแบบที่ 4

คอร์ดอูคูเลเล่ คอร์ด Cmaj7

คอร์ดอูคูเลเล่ Cmaj7คอร์ดอูคูเลเล่ Cmaj7คอร์ดอูคูเลเล่ Cmaj7คอร์ดอูคูเลเล่ Cmaj7
วิธีการจับคอร์ดกีต้าร์ Cmaj7, คอร์ด Cmaj7 กีต้าร์, ฝึกจับคอร์ด Cmaj7, เรียนจับคอร์ด Cmaj7, วิธีจับคอร์ด Cmaj7 ง่าย ๆ