คอร์ด Cmaj7 จับยังไง ฝึดคอร์ดเพลงง่าย ๆ

Dark / Light

Chord : Cmaj7

รูปภาพคอร์ด Cmaj7
การจับคอร์ด Cmaj7 ในรูปแบบอื่น ๆการจับคอร์ด Cmaj7 ในรูปแบบที่ 1การจับคอร์ด Cmaj7 ในรูปแบบที่ 2การจับคอร์ด Cmaj7 ในรูปแบบที่ 3การจับคอร์ด Cmaj7 ในรูปแบบที่ 4การจับคอร์ด Cmaj7 ในรูปแบบที่ 5
DetailsThe note G on the sixth string is not required, but can be played on the 3rd fret if needed. The strings 3(G), 2(B) and 1(E) are left open. & This chord is played start on fret 2 Major chord with a major 7
StructureR-3-5-7,R = C,C + major interval = E (scale degree = 3rd),E + minor interval = G (scale degree = 5th),G + major interval = B (scale degree = 7th)
NotexorG,C,E,G,B,E
Importantoccasionally used
Chord NameCmaj7
คอร์ด Cmaj7 อูคูเลเล่การจับคอร์ดอูคูเลเล่ Cmaj7 ในรูปแบบที่ 1การจับคอร์ดอูคูเลเล่ Cmaj7 ในรูปแบบที่ 2การจับคอร์ดอูคูเลเล่ Cmaj7 ในรูปแบบที่ 3การจับคอร์ดอูคูเลเล่ Cmaj7 ในรูปแบบที่ 4การจับคอร์ดอูคูเลเล่ Cmaj7 ในรูปแบบต่าง ๆ
ป้ายกำกับ: คอร์ด Cmaj7 นอก, ฝึดคอร์ดเพลงง่าย ๆ, เทคนิคจับคอร์ด Cmaj7, วิธีการจับคอร์ดอูคูเลเล่ Cmaj7, เว็บคอร์ดอูคูเลเล่