คอร์ด D/Eb (Slash) จับยังไง การจับคอร์ด

รูปแบบการจับคอร์ด D/Eb

รูปภาพคอร์ด D/Eb

Chord Info

Details
D/Eb slash chord's notes: Eb, A, D and F#. You must leave out the 6th and 5th strings.
The D/Eb slash chord is a simple D major chord with Eb(D#) as the bass note.
Structure
-
Note
Eb A D F#
Important
-
Chord Name
D/Eb (D Slash Eb)
การจับคอร์ด D/Eb, คอร์ด D/Eb กีต้าร์, ฝึกคอร์ด ทาบ D/Eb, ฝึกคอร์ดกีต้าร์ D/Eb, ฝึกจับคอร์ด ทาบ