คอร์ด D7 จับยังไง ฝึกจับคอร์ด

Chord Info

Details
The string 4 (D) is left open. & This chord is played start on fret 1 Major chord with a minor 7
Structure
R-3-5-m7,R = D,D + major interval = Gb (scale degree = 3rd),Gb + minor interval = A (scale degree = 5th),A + minor interval = C (scale degree = minor 7th)
Note
-,-,D,A,C,F#
Important
Frequently used
Chord Name
D7 (D77)

การจับคอร์ด D7 ในรูปแบบต่าง ๆ

การจับคอร์ด D7 ในรูปแบบที่ 1การจับคอร์ด D7 ในรูปแบบที่ 2การจับคอร์ด D7 ในรูปแบบที่ 3การจับคอร์ด D7 ในรูปแบบที่ 4

คอร์ดอูคูเลเล่ คอร์ด D7

คอร์ดอูคูเลเล่ D7คอร์ดอูคูเลเล่ D7คอร์ดอูคูเลเล่ D7คอร์ดอูคูเลเล่ D7
วิธีการจับคอร์ดกีต้าร์ D7, เรียนจับคอร์ด D7, เทคนิคจับคอร์ด D7, วิธีจับคอร์ด D7 ง่าย ๆ, การจับคอร์ด D7 อูคูเลเล่