คอร์ด Daug จับยังไง ตารางคอร์ด

รูปแบบการจับคอร์ด Daug

รูปภาพคอร์ด Daug

Chord Info

Details
The string 4 (D) is left open. & This chord is played start on fret 2 Basic augmented triad.
Structure
R-3-m6,R = D,D + major interval = Gb (scale degree = 3rd),Gb + major interval = Bb (scale degree = sharp/augmented 5th)
Note
-,-,D,A#,D,F#
Important
occasionally used
Chord Name
Daug (Daugaug)

การจับคอร์ด Daug ในรูปแบบต่าง ๆ

การจับคอร์ด Daug ในรูปแบบที่ 1การจับคอร์ด Daug ในรูปแบบที่ 2การจับคอร์ด Daug ในรูปแบบที่ 3การจับคอร์ด Daug ในรูปแบบที่ 4

คอร์ดอูคูเลเล่ คอร์ด Daug

คอร์ดอูคูเลเล่ Daugคอร์ดอูคูเลเล่ Daugคอร์ดอูคูเลเล่ Daugคอร์ดอูคูเลเล่ Daug
คอร์ด Daug จับยังไง, วิธีจับคอร์ด Daug , ฝึกจับคอร์ด อูคูเลเล่, วิธีจับคอร์ด Daug ง่าย ๆ, คอร์ด Daug นอก