คอร์ด Ddim จับยังไง ฝึดคอร์ดง่าย ๆ

รูปแบบการจับคอร์ด Ddim

รูปภาพคอร์ด Ddim

Chord Info

Details
This chord is played by placing a barre on fret one with your index finger. The string 4 (D) is left open. & This chord is played start on fret 1 Basic diminished triad.
Structure
R-m3-m5,R = D,D + minor interval = F (scale degree = minor 3rd),F + minor interval = Ab (scale degree = flat/diminished 5th)
Note
-,-,D,Ab,D,F
Important
occasionally used
Chord Name
Ddim (Ddimdim)

การจับคอร์ด Ddim ในรูปแบบต่าง ๆ

การจับคอร์ด Ddim ในรูปแบบที่ 1การจับคอร์ด Ddim ในรูปแบบที่ 2การจับคอร์ด Ddim ในรูปแบบที่ 3การจับคอร์ด Ddim ในรูปแบบที่ 4

คอร์ดอูคูเลเล่ คอร์ด Ddim

คอร์ดอูคูเลเล่ Ddimคอร์ดอูคูเลเล่ Ddimคอร์ดอูคูเลเล่ Ddimคอร์ดอูคูเลเล่ Ddim
ฝึกจับคอร์ด กีต้าร์โปร่ง Ddim, เว็บคอร์ดกีต้าร์ Ddim, ฝึกจับคอร์ด กีต้าร์ Ddim, การจับคอร์ด Ddim, วิธีจับคอร์ด Ddim ง่าย ๆ