คอร์ด Dm จับยังไง ฝึกจับคอร์ด

Dark / Light

Chord : Dm

รูปภาพคอร์ด Dm
การจับคอร์ด Dm ในรูปแบบอื่น ๆการจับคอร์ด Dm ในรูปแบบที่ 1การจับคอร์ด Dm ในรูปแบบที่ 2การจับคอร์ด Dm ในรูปแบบที่ 3การจับคอร์ด Dm ในรูปแบบที่ 4การจับคอร์ด Dm ในรูปแบบที่ 5
DetailsThe string 4 (D) is left open. & This chord is played start on fret 1 Basic minor triad
StructureR-m3-5,R = D,D + minor interval = F (scale degree = minor 3rd),F + major interval = A (scale degree = 5th)
Note-,-,D,A,D,F
ImportantVery important
Chord NameDm
คอร์ด Dm อูคูเลเล่การจับคอร์ดอูคูเลเล่ Dm ในรูปแบบที่ 1การจับคอร์ดอูคูเลเล่ Dm ในรูปแบบที่ 2การจับคอร์ดอูคูเลเล่ Dm ในรูปแบบที่ 3การจับคอร์ดอูคูเลเล่ Dm ในรูปแบบที่ 4การจับคอร์ดอูคูเลเล่ Dm ในรูปแบบต่าง ๆ
ป้ายกำกับ: เรียนจับคอร์ด Dm, ฝึกจับคอร์ด Dm, คอร์ด Dm ทั้งหมด, คอร์ด Dm ทาบ , ฝึกจับคอร์ด อูคูเลเล่