คอร์ด Dmaj9 จับยังไง ฝึดคอร์ดเพลงง่าย ๆ

รูปแบบการจับคอร์ด Dmaj9

รูปภาพคอร์ด Dmaj9

Chord Info

Details
This chord is played by placing a barre on fret two with your index finger. & This chord is played start on fret 2 Is maj7 with added 9th
Structure
R-3-5-7-9,R = D,D + major interval = Gb (scale degree = 3rd),Gb + minor interval = A (scale degree = 5th),A + major interval = Db (scale degree = 7th),Db + minor interval = E (scale degree = 9th)
Note
-,D,E,A,C#,F#
Important
Rarely used
Chord Name
Dmaj9 (Dmaj9maj9)

การจับคอร์ด Dmaj9 ในรูปแบบต่าง ๆ

การจับคอร์ด Dmaj9 ในรูปแบบที่ 1การจับคอร์ด Dmaj9 ในรูปแบบที่ 2การจับคอร์ด Dmaj9 ในรูปแบบที่ 3การจับคอร์ด Dmaj9 ในรูปแบบที่ 4

คอร์ดอูคูเลเล่ คอร์ด Dmaj9

คอร์ดอูคูเลเล่ Dmaj9คอร์ดอูคูเลเล่ Dmaj9คอร์ดอูคูเลเล่ Dmaj9คอร์ดอูคูเลเล่ Dmaj9
ฝึกจับคอร์ด Dmaj9, จับคอร์ด Dmaj9 อูคูเลเล่, วิธีการจับคอร์ด Dmaj9, ฝึกจับคอร์ด ทาบ, การจับคอร์ด Dmaj9 อูคูเลเล่