คอร์ด E5 (Power) จับยังไง ฝึกจับคอร์ด กีต้าร์โปร่ง

Chord Info

Details
E5 power chord's notes: E, B and E. Only the 6th, 5th and 4th strings can be played. The note E on string four is optional.
The string 6 (E) is left open.
The E5 power chord is really a dyad or interval, as it has only 2 notes - the root (E) and the 5th (B). It does not have a 3rd, so it has no major or minor tonality.
E5 (perfect fifth interval) power chord's alternative names: E(no 3rd), E(no3).
Structure
-
Note
E B
Important
-
Chord Name
E5 (E5 Power)

การจับคอร์ด E5 ในรูปแบบต่าง ๆ

การจับคอร์ด E5 ในรูปแบบที่ 1การจับคอร์ด E5 ในรูปแบบที่ 2
วิธีการจับคอร์ดกีต้าร์ E5, ฝึกจับคอร์ด E5, ฝึกจับคอร์ด E5, ฝึกคอร์ดอูคูเลเล่, วิธีจับคอร์ด E5 ง่าย ๆ