คอร์ด E5dim (Power) จับยังไง ฝึกคอร์ดกีต้าร์

รูปแบบการจับคอร์ด E5dim

รูปภาพคอร์ด E5dim

Chord Info

Details
E5dim power chord's notes: E, Bb and (E). Optionally, you can play the octave (E) on string four, fret two.
The string 6 (E) is left open.
The E5dim power chord is a two note interval, similar to the E5 but with a diminished fifth instead of a perfect fifth.
E5dim - E diminished fifth power chord's alternative names: E5°, E-5, E(b5), Edim(no3)
Structure
-
Note
E B
Important
-
Chord Name
E5dim (E5dim Power)

การจับคอร์ด E5dim ในรูปแบบต่าง ๆ

การจับคอร์ด E5dim ในรูปแบบที่ 1การจับคอร์ด E5dim ในรูปแบบที่ 2
ฝึดคอร์ด E5dim ง่าย ๆ, คอร์ดกีต้าร์ไฟฟ้า E5dim, เทคนิคจับคอร์ด E5dim, จับคอร์ด E5dim, วิธีจับคอร์ด E5dim อูคูเลเล่