คอร์ด E6 (Power) จับยังไง ฝึกจับคอร์ด

รูปแบบการจับคอร์ด E6

รูปภาพคอร์ด E6

Chord Info

Details
E6 power chord's notes: E and C#.
The string 6 (E) is left open.
The E6 power chord is a two note interval, similar to the E5 but with a major sixth instead of a perfect fifth.
E6(p) - E major sixth power chord's alternative names: EM6(p), C#m3/E.
Structure
-
Note
E C#
Important
-
Chord Name
E6 (E6 Power)

การจับคอร์ด E6 ในรูปแบบต่าง ๆ

การจับคอร์ด E6 ในรูปแบบที่ 1การจับคอร์ด E6 ในรูปแบบที่ 2
วิธีการจับคอร์ดกีต้าร์ E6, จับคอร์ด E6 ง่าย ๆ, ฝึกจับคอร์ด ทาบ, การจับคอร์ด E6 กีต้าร์, คอร์ดกีต้าร์ไฟฟ้า E6