คอร์ด E7sus4 จับยังไง ตารางคอร์ด

รูปแบบการจับคอร์ด E7sus4

รูปภาพคอร์ด E7sus4

Chord Info

Details
The strings 6(E), 4(D), 2(B) and 1(E) are left open. &
Structure
-
Note
E,B,D,A,B,E
Important
-
Chord Name
E7sus4 (E7sus47sus4)

การจับคอร์ด E7sus4 ในรูปแบบต่าง ๆ

การจับคอร์ด E7sus4 ในรูปแบบที่ 1การจับคอร์ด E7sus4 ในรูปแบบที่ 2การจับคอร์ด E7sus4 ในรูปแบบที่ 3การจับคอร์ด E7sus4 ในรูปแบบที่ 4

คอร์ดอูคูเลเล่ คอร์ด E7sus4

คอร์ดอูคูเลเล่ E7sus4คอร์ดอูคูเลเล่ E7sus4คอร์ดอูคูเลเล่ E7sus4คอร์ดอูคูเลเล่ E7sus4
คอร์ด E7sus4 จับยังไง, ฝึกคอร์ด ทาบ E7sus4, ฝึกคอร์ด E7sus4 ทาบ, คอร์ด E7sus4 นอก, คอร์ด E7sus4 อูคูเลเล่