คอร์ด Eadd9 จับยังไง ตารางคอร์ด

Chord Info

Details
The guitar strings 6(E) and 2(B) are left open. &
Structure
-
Note
E,B,E,G#,B,F#
Important
-
Chord Name
Eadd9 (Eadd9add9)

การจับคอร์ด Eadd9 ในรูปแบบต่าง ๆ

การจับคอร์ด Eadd9 ในรูปแบบที่ 1การจับคอร์ด Eadd9 ในรูปแบบที่ 2การจับคอร์ด Eadd9 ในรูปแบบที่ 3การจับคอร์ด Eadd9 ในรูปแบบที่ 4

คอร์ดอูคูเลเล่ คอร์ด Eadd9

คอร์ดอูคูเลเล่ Eadd9คอร์ดอูคูเลเล่ Eadd9คอร์ดอูคูเลเล่ Eadd9คอร์ดอูคูเลเล่ Eadd9
การจับคอร์ดกีต้าร์ Eadd9, วิธีการจับคอร์ดกีต้าร์ Eadd9, ฝึกคอร์ดกีต้าร์ Eadd9, จับคอร์ด Eadd9 อูคูเลเล่, ฝึกจับคอร์ด อูคูเลเล่ ง่าย ๆ Eadd9