คอร์ด Eb จับยังไง ฝึกจับคอร์ด

Dark / Light

Chord : Eb / D#

รูปภาพคอร์ด Eb
การจับคอร์ด Eb ในรูปแบบอื่น ๆการจับคอร์ด Eb ในรูปแบบที่ 1การจับคอร์ด Eb ในรูปแบบที่ 2การจับคอร์ด Eb ในรูปแบบที่ 3การจับคอร์ด Eb ในรูปแบบที่ 4การจับคอร์ด Eb ในรูปแบบที่ 5
DetailsE flat major scale notes: Eb F G Ab Bb C D
Major key chord sequence: Eb Fm Gm Ab Bb Cm Ddim
StructureR-3-5,R = Eb,Eb + major interval = G (scale degree = 3rd),G + minor interval = Bb (scale degree = 5th)
Note-,-,Eb,Bb,Eb,G
ImportantVery important
Chord NameE
คอร์ด Eb อูคูเลเล่การจับคอร์ดอูคูเลเล่ Eb ในรูปแบบที่ 1การจับคอร์ดอูคูเลเล่ Eb ในรูปแบบที่ 2การจับคอร์ดอูคูเลเล่ Eb ในรูปแบบที่ 3การจับคอร์ดอูคูเลเล่ Eb ในรูปแบบที่ 4การจับคอร์ดอูคูเลเล่ Eb ในรูปแบบต่าง ๆ
ป้ายกำกับ: วิธีจับคอร์ด Eb ง่าย ๆ, ฝึกจับคอร์ด กีต้าร์ ง่าย ๆ Eb, คอร์ด Eb ทาบ , เว็บคอร์ดอูคูเลเล่, ฝึกจับคอร์ด ทาบ