คอร์ด Eb จับยังไง ฝึกจับคอร์ด กีต้าร์โปร่ง

รูปแบบการจับคอร์ด Eb หรือ คอร์ด D#

รูปภาพคอร์ด Eb

Chord Info

Details
E flat major scale notes: Eb F G Ab Bb C D
Major key chord sequence: Eb Fm Gm Ab Bb Cm Ddim
Structure
R-3-5,R = Eb,Eb + major interval = G (scale degree = 3rd),G + minor interval = Bb (scale degree = 5th)
Note
-,-,Eb,Bb,Eb,G
Important
Very important
Chord Name
Eb (Ebmajor)

การจับคอร์ด Eb ในรูปแบบต่าง ๆ

การจับคอร์ด Eb ในรูปแบบที่ 1การจับคอร์ด Eb ในรูปแบบที่ 2การจับคอร์ด Eb ในรูปแบบที่ 3การจับคอร์ด Eb ในรูปแบบที่ 4

คอร์ดอูคูเลเล่ คอร์ด Eb

คอร์ดอูคูเลเล่ Ebคอร์ดอูคูเลเล่ Ebคอร์ดอูคูเลเล่ Ebคอร์ดอูคูเลเล่ Eb
ฝึดคอร์ด Eb ง่าย ๆ, วิธีจับคอร์ด Eb กีต้าร์, การจับคอร์ด Eb, จับคอร์ด Eb, คอร์ด Eb อูคูเลเล่