คอร์ด Eb5 (Power) จับยังไง ฝึกจับคอร์ดกีต้าร์

Chord Info

Details
Eb5 power chord's notes: Eb, Bb and Eb. Only the 4th, 3rd and 2nd strings can be played. The note Eb on string two is optional.
The Eb5 power chord is really a dyad or interval, as it has only 2 notes - the root (Eb) and the 5th (Bb). It does not have a 3rd, so it has no major or minor tonality.
Eb5 (or D#5) (perfect fifth interval) power chord's alternative names: Eb(no 3rd), Eb(no3).
Structure
-
Note
Eb B
Important
-
Chord Name
Eb5 (Eb5 Power)

การจับคอร์ด Eb5 ในรูปแบบต่าง ๆ

การจับคอร์ด Eb5 ในรูปแบบที่ 1การจับคอร์ด Eb5 ในรูปแบบที่ 2
วิธีการจับคอร์ดกีต้าร์ Eb5, คอร์ด Eb5 ทั้งหมด, ฝึกจับคอร์ด อูคูเลเล่, วิธีการจับคอร์ด Eb5, ฝึกคอร์ดอูคูเลเล่