คอร์ด Eb5 (Power) จับยังไง ตารางคอร์ด

Eb5รูปภาพคอร์ด Eb5

การจับคอร์ด Eb5 ในรูปแบบอื่น ๆ

การจับคอร์ด Eb5 ในรูปแบบที่ 1การจับคอร์ด Eb5 ในรูปแบบที่ 2
DetailsEb5 power chord's notes: Eb, Bb and Eb. Only the 4th, 3rd and 2nd strings can be played. The note Eb on string two is optional.
The Eb5 power chord is really a dyad or interval, as it has only 2 notes - the root (Eb) and the 5th (Bb). It does not have a 3rd, so it has no major or minor tonality.
Eb5 (or D#5) (perfect fifth interval) power chord's alternative names: Eb(no 3rd), Eb(no3).
Structure-
NoteEb B
Important-
Chord NameEb5
ป้ายกำกับ: ฝึกจับคอร์ด Eb5, ฝึกจับคอร์ด Eb5, จับคอร์ด Eb5 กีต้าร์, คอร์ด Eb5 ทาบ , คอร์ด Eb5 นอก