คอร์ด Eb5dim (Power) จับยังไง ฝึกจับคอร์ดกีต้าร์

รูปแบบการจับคอร์ด Eb5dim

รูปภาพคอร์ด Eb5dim

Chord Info

Details
Eb5dim power chord's notes: Eb, A and (Eb). Optionally, you can play the octave (Eb) on string two, fret four.
The Eb5dim power chord is a two note interval, similar to the Eb5 but with a diminished fifth instead of a perfect fifth.
Eb5dim - Eb(D#) diminished fifth power chord's alternative names: Eb5°, Eb-5, Eb(b5), Ebdim(no3)
Structure
-
Note
Eb A
Important
-
Chord Name
Eb5dim (Eb5dim Power)

การจับคอร์ด Eb5dim ในรูปแบบต่าง ๆ

การจับคอร์ด Eb5dim ในรูปแบบที่ 1การจับคอร์ด Eb5dim ในรูปแบบที่ 2
การจับคอร์ดกีต้าร์ Eb5dim, วิธีจับคอร์ด Eb5dim ง่าย ๆ, ฝึกคอร์ดกีต้าร์ Eb5dim, จับคอร์ด Eb5dim, ฝึกจับคอร์ด อูคูเลเล่