คอร์ด Eb6 จับยังไง ฝึกคอร์ดทาบ

Dark / Light

Chord : Eb6 / D#6

รูปภาพคอร์ด Eb6
การจับคอร์ด Eb6 ในรูปแบบอื่น ๆการจับคอร์ด Eb6 ในรูปแบบที่ 1การจับคอร์ด Eb6 ในรูปแบบที่ 2การจับคอร์ด Eb6 ในรูปแบบที่ 3การจับคอร์ด Eb6 ในรูปแบบที่ 4การจับคอร์ด Eb6 ในรูปแบบที่ 5
DetailsThis chord is played by placing a barre on fret one with your index finger. & This chord is played start on fret 1 Normal major chord with added 6th
StructureR-3-5-6,R = Eb,Eb + major interval = G (scale degree = 3rd),G + minor interval = Bb (scale degree = 5th),R = Eb minor interval = C (scale degree = 6th)
Note-,-,Eb,Bb,C,G
Importantoccasionally used
Chord NameEb6
คอร์ด Eb6 อูคูเลเล่การจับคอร์ดอูคูเลเล่ Eb6 ในรูปแบบที่ 1การจับคอร์ดอูคูเลเล่ Eb6 ในรูปแบบที่ 2การจับคอร์ดอูคูเลเล่ Eb6 ในรูปแบบที่ 3การจับคอร์ดอูคูเลเล่ Eb6 ในรูปแบบที่ 4การจับคอร์ดอูคูเลเล่ Eb6 ในรูปแบบต่าง ๆ
ป้ายกำกับ: คอร์ด Eb6 นอก, คอร์ด Eb6 ใน, ฝึกคอร์ด ทาบ Eb6, เทคนิคจับคอร์ด Eb6, คอร์ด Eb6 ทั้งหมด