คอร์ด Ebaug จับยังไง ฝึกจับคอร์ด กีต้าร์โปร่ง

รูปแบบการจับคอร์ด Ebaug หรือ คอร์ด D#

รูปภาพคอร์ด Ebaug

Chord Info

Details
The guitar strings 3(G) and 2(B) are left open. & This chord is played start on fret 1 Basic augmented triad.
Structure
R-3-m6,R = Eb,Eb + major interval = G (scale degree = 3rd),G + major interval = B (scale degree = sharp/augmented 5th)
Note
-,-,Eb,G,B,G
Important
occasionally used
Chord Name
Ebaug (Ebaugaug)

การจับคอร์ด Ebaug ในรูปแบบต่าง ๆ

การจับคอร์ด Ebaug ในรูปแบบที่ 1การจับคอร์ด Ebaug ในรูปแบบที่ 2การจับคอร์ด Ebaug ในรูปแบบที่ 3การจับคอร์ด Ebaug ในรูปแบบที่ 4

คอร์ดอูคูเลเล่ คอร์ด Ebaug

คอร์ดอูคูเลเล่ Ebaugคอร์ดอูคูเลเล่ Ebaugคอร์ดอูคูเลเล่ Ebaugคอร์ดอูคูเลเล่ Ebaug
การจับคอร์ดกีต้าร์ Ebaug, คอร์ดกีต้าร์ไฟฟ้า Ebaug, ฝึดคอร์ดเพลงง่าย ๆ, วิธีจับคอร์ด Ebaug อูคูเลเล่, คอร์ด Ebaug ใน