คอร์ด Ebm6 จับยังไง การจับคอร์ด

รูปแบบการจับคอร์ด Ebm6 หรือ คอร์ด D#

รูปภาพคอร์ด Ebm6

Chord Info

Details
This chord is played by placing a barre on fret one with your index finger. & This chord is played start on fret 1 Normal minor chord with added 6th
Structure
R-m3-5-6,R = Eb,Eb + minor interval = Gb (scale degree = minor 3rd),Gb + major interval = Bb (scale degree = 5th),R = Eb minor interval = C (scale degree = 6th)
Note
-,-,Eb,Bb,C,G
Important
occasionally used
Chord Name
Ebm6 (Ebm6m6)

การจับคอร์ด Ebm6 ในรูปแบบต่าง ๆ

การจับคอร์ด Ebm6 ในรูปแบบที่ 1การจับคอร์ด Ebm6 ในรูปแบบที่ 2การจับคอร์ด Ebm6 ในรูปแบบที่ 3การจับคอร์ด Ebm6 ในรูปแบบที่ 4

คอร์ดอูคูเลเล่ คอร์ด Ebm6

คอร์ดอูคูเลเล่ Ebm6คอร์ดอูคูเลเล่ Ebm6คอร์ดอูคูเลเล่ Ebm6คอร์ดอูคูเลเล่ Ebm6
การจับคอร์ดกีต้าร์ Ebm6, วิธีการจับคอร์ดกีต้าร์ Ebm6, ฝึกคอร์ดกีต้าร์ Ebm6, ฝึดคอร์ดเพลงง่าย ๆ, ฝึกคอร์ดอูคูเลเล่