คอร์ด Ebm7b5 จับยังไง ฝึกจับคอร์ดกีต้าร์

รูปแบบการจับคอร์ด Ebm7b5 หรือ คอร์ด D#

รูปภาพคอร์ด Ebm7b5

Chord Info

Details
You must leave out the 6th and 5th strings. & This chord is played start on fret 1 Diminished chord with a minor 7
Structure
R-m3-m5-m7,R = Eb,Eb + minor interval = Gb (scale degree = minor 3rd),Gb + minor interval = A (scale degree = flat/diminished 5th),A + major interval = Db (scale degree = 7th)
Note
-,-,Eb,Bbb,Db,G
Important
occasionally used
Chord Name
Ebm7b5 (Ebm7b5m7b5)

การจับคอร์ด Ebm7b5 ในรูปแบบต่าง ๆ

การจับคอร์ด Ebm7b5 ในรูปแบบที่ 1การจับคอร์ด Ebm7b5 ในรูปแบบที่ 2การจับคอร์ด Ebm7b5 ในรูปแบบที่ 3การจับคอร์ด Ebm7b5 ในรูปแบบที่ 4

คอร์ดอูคูเลเล่ คอร์ด Ebm7b5

คอร์ดอูคูเลเล่ Ebm7b5คอร์ดอูคูเลเล่ Ebm7b5คอร์ดอูคูเลเล่ Ebm7b5คอร์ดอูคูเลเล่ Ebm7b5
การจับคอร์ดกีต้าร์ Ebm7b5, คอร์ด Ebm7b5 ทั้งหมด, เทคนิคจับคอร์ด Ebm7b5, ฝึกจับคอร์ด อูคูเลเล่, ฝึกจับคอร์ด ทาบ