คอร์ด Ebmaj7 จับยังไง ฝึกจับคอร์ด

รูปแบบการจับคอร์ด Ebmaj7 หรือ คอร์ด D#

รูปภาพคอร์ด Ebmaj7

Chord Info

Details
Guitar chords in the key of D# or Eb:Eb Fm Gm Ab Bb Cm Ddim Chord Ebmaj7 notes: Eb, Bb, D and G. You must leave out the 6th and 5th strings. Eb(D#) major 7th guitar chord"s alternative names: EbM7, Ebmaj7. Steps & This chord is played start on fret 1 Major chord with a major 7
Structure
R-3-5-7,R = Eb,Eb + major interval = G (scale degree = 3rd),G + minor interval = Bb (scale degree = 5th),Bb + major interval = D (scale degree = 7th)
Note
-,-,Eb,Bb,D,G
Important
occasionally used
Chord Name
Ebmaj7 (Ebmaj7maj7)

การจับคอร์ด Ebmaj7 ในรูปแบบต่าง ๆ

การจับคอร์ด Ebmaj7 ในรูปแบบที่ 1การจับคอร์ด Ebmaj7 ในรูปแบบที่ 2การจับคอร์ด Ebmaj7 ในรูปแบบที่ 3การจับคอร์ด Ebmaj7 ในรูปแบบที่ 4

คอร์ดอูคูเลเล่ คอร์ด Ebmaj7

คอร์ดอูคูเลเล่ Ebmaj7คอร์ดอูคูเลเล่ Ebmaj7คอร์ดอูคูเลเล่ Ebmaj7คอร์ดอูคูเลเล่ Ebmaj7
เว็บคอร์ดกีต้าร์ Ebmaj7, ฝึกจับคอร์ด Ebmaj7, ฝึกจับคอร์ด กีต้าร์ Ebmaj7, ฝึกคอร์ด Ebmaj7 ทาบ, ฝึกจับคอร์ด Ebmaj7