คอร์ด Em จับยังไง ฝึดคอร์ดเพลงง่าย ๆ

Dark / Light

Chord : Em

รูปภาพคอร์ด Em
การจับคอร์ด Em ในรูปแบบอื่น ๆการจับคอร์ด Em ในรูปแบบที่ 1การจับคอร์ด Em ในรูปแบบที่ 2การจับคอร์ด Em ในรูปแบบที่ 3การจับคอร์ด Em ในรูปแบบที่ 4การจับคอร์ด Em ในรูปแบบที่ 5
DetailsThe strings 6(E), 3(G), 2(B) and 1(E) are left open. & This chord is played start on fret 2 Basic minor triad
StructureR-m3-5,R = E,E + minor interval = G (scale degree = minor 3rd),G + major interval = B (scale degree = 5th)
NoteE,B,E,G,B,E
ImportantVery important
Chord NameEm
คอร์ด Em อูคูเลเล่การจับคอร์ดอูคูเลเล่ Em ในรูปแบบที่ 1การจับคอร์ดอูคูเลเล่ Em ในรูปแบบที่ 2การจับคอร์ดอูคูเลเล่ Em ในรูปแบบที่ 3การจับคอร์ดอูคูเลเล่ Em ในรูปแบบที่ 4การจับคอร์ดอูคูเลเล่ Em ในรูปแบบต่าง ๆ
ป้ายกำกับ: คอร์ด Em กีต้าร์, เทคนิคจับคอร์ด Em, คอร์ด Em ทาบ , ฝึดคอร์ดเพลงง่าย ๆ, วิธีการจับคอร์ดอูคูเลเล่ Em