คอร์ด Em7b5 จับยังไง ฝึกจับคอร์ด กีต้าร์โปร่ง

Chord Info

Details
The strings 6(E), 4(D), 3(G) and 1(E) are left open. &
Structure
-
Note
E,Bb,D,G,D,E
Important
-
Chord Name
Em7b5 (Em7b5m7b5)

การจับคอร์ด Em7b5 ในรูปแบบต่าง ๆ

การจับคอร์ด Em7b5 ในรูปแบบที่ 1การจับคอร์ด Em7b5 ในรูปแบบที่ 2การจับคอร์ด Em7b5 ในรูปแบบที่ 3การจับคอร์ด Em7b5 ในรูปแบบที่ 4

คอร์ดอูคูเลเล่ คอร์ด Em7b5

คอร์ดอูคูเลเล่ Em7b5คอร์ดอูคูเลเล่ Em7b5คอร์ดอูคูเลเล่ Em7b5คอร์ดอูคูเลเล่ Em7b5
การจับคอร์ด Em7b5, ฝึกจับคอร์ด กีต้าร์โปร่ง Em7b5, คอร์ด Em7b5 ทั้งหมด, ฝึกจับคอร์ด ทาบ, การจับคอร์ดอูคูเลเล่