คอร์ด Em9 จับยังไง ฝึกคอร์ดทาบ

รูปแบบการจับคอร์ด Em9

รูปภาพคอร์ด Em9

Chord Info

Details
The strings 6(E), 4(D), 3(G) and 2(B) are left open. & This chord is played start on fret 2 Minor seventh with added 9th. Most of the time the 5th is left out (3rd note)
Structure
R-m3-5-m7-9,R = E,E + minor interval = G (scale degree = minor 3rd),G + major interval = B (scale degree = 5th),B + minor interval = D (scale degree = minor 7th),D + major interval = Gb (scale degree = 9th)
Note
E,B,D,G,B,F#
Important
Rarely used
Chord Name
Em9 (Em9m9)

การจับคอร์ด Em9 ในรูปแบบต่าง ๆ

การจับคอร์ด Em9 ในรูปแบบที่ 1การจับคอร์ด Em9 ในรูปแบบที่ 2การจับคอร์ด Em9 ในรูปแบบที่ 3การจับคอร์ด Em9 ในรูปแบบที่ 4

คอร์ดอูคูเลเล่ คอร์ด Em9

คอร์ดอูคูเลเล่ Em9คอร์ดอูคูเลเล่ Em9คอร์ดอูคูเลเล่ Em9คอร์ดอูคูเลเล่ Em9
ตารางคอร์ดกีต้าร์ Em9, วิธีจับคอร์ด Em9 , ฝึกจับคอร์ด กีต้าร์ ง่าย ๆ Em9, วิธีการจับคอร์ด Em9, คอร์ด Em9 นอก