คอร์ด Em9 จับยังไง ในแบบต่าง ๆ

Dark / Light

Chord : Em9

รูปภาพคอร์ด Em9
การจับคอร์ด Em9 ในรูปแบบอื่น ๆการจับคอร์ด Em9 ในรูปแบบที่ 1การจับคอร์ด Em9 ในรูปแบบที่ 2การจับคอร์ด Em9 ในรูปแบบที่ 3การจับคอร์ด Em9 ในรูปแบบที่ 4การจับคอร์ด Em9 ในรูปแบบที่ 5
DetailsThe strings 6(E), 4(D), 3(G) and 2(B) are left open. & This chord is played start on fret 2 Minor seventh with added 9th. Most of the time the 5th is left out (3rd note)
StructureR-m3-5-m7-9,R = E,E + minor interval = G (scale degree = minor 3rd),G + major interval = B (scale degree = 5th),B + minor interval = D (scale degree = minor 7th),D + major interval = Gb (scale degree = 9th)
NoteE,B,D,G,B,F#
ImportantRarely used
Chord NameEm9
คอร์ด Em9 อูคูเลเล่การจับคอร์ดอูคูเลเล่ Em9 ในรูปแบบที่ 1การจับคอร์ดอูคูเลเล่ Em9 ในรูปแบบที่ 2การจับคอร์ดอูคูเลเล่ Em9 ในรูปแบบที่ 3การจับคอร์ดอูคูเลเล่ Em9 ในรูปแบบที่ 4การจับคอร์ดอูคูเลเล่ Em9 ในรูปแบบต่าง ๆ
ป้ายกำกับ: วิธีการจับคอร์ดกีต้าร์ Em9, คอร์ด Em9 ใน, ฝึกจับคอร์ด ทาบ, คอร์ด Em9 ทาบ , จับคอร์ด Em9 ง่าย ๆ