คอร์ด Emaj7 จับยังไง วิธีการจับคอร์ด

รูปแบบการจับคอร์ด Emaj7

รูปภาพคอร์ด Emaj7

Chord Info

Details
The strings 6(E), 2(B) and 1(E) are left open. & This chord is played start on fret 1 Major chord with a major 7
Structure
R-3-5-7,R = E,E + major interval = Ab (scale degree = 3rd),Ab + minor interval = B (scale degree = 5th),B + major interval = Eb (scale degree = 7th)
Note
E,B,D#,G#,B,E
Important
occasionally used
Chord Name
Emaj7 (Emaj7maj7)

การจับคอร์ด Emaj7 ในรูปแบบต่าง ๆ

การจับคอร์ด Emaj7 ในรูปแบบที่ 1การจับคอร์ด Emaj7 ในรูปแบบที่ 2การจับคอร์ด Emaj7 ในรูปแบบที่ 3การจับคอร์ด Emaj7 ในรูปแบบที่ 4

คอร์ดอูคูเลเล่ คอร์ด Emaj7

คอร์ดอูคูเลเล่ Emaj7คอร์ดอูคูเลเล่ Emaj7คอร์ดอูคูเลเล่ Emaj7คอร์ดอูคูเลเล่ Emaj7
การจับคอร์ด Emaj7, จับคอร์ด Emaj7, เทคนิคจับคอร์ด Emaj7, วิธีจับคอร์ด Emaj7 , คอร์ด Emaj7 ใน