คอร์ด F/A (Slash) จับยังไง วิธีการจับคอร์ด

Chord Info

Details
F/A slash chord's notes: A, F, A, C and F. You should not play the 6th string.
The string 5 (A) is left open.
The F/A slash chord is a simple F major chord with A as the bass note.
Structure
-
Note
A F C
Important
-
Chord Name
F/A (F Slash A)
วิธีจับคอร์ด F/A ง่าย ๆ, ฝึกจับคอร์ด กีต้าร์โปร่ง F/A, ฝึดคอร์ด F/A ง่าย ๆ, ฝึกจับคอร์ด ทาบ, จับคอร์ด F/A กีต้าร์