คอร์ด F/G (Slash) จับยังไง ฝึกจับคอร์ด

รูปแบบการจับคอร์ด F/G

รูปภาพคอร์ด F/G

Chord Info

Details
F/G slash chord's notes: G, A, F, A, C and F.
The string 5 (A) is left open.
The F/G slash chord is a simple F major chord with G as the bass note.
Structure
-
Note
G A F C
Important
-
Chord Name
F/G (F Slash G)
ฝึกจับคอร์ด F/G, วิธีจับคอร์ด F/G , วิธีการจับคอร์ดอูคูเลเล่ F/G, เว็บคอร์ดอูคูเลเล่, ฝึกคอร์ดอูคูเลเล่