คอร์ด F จับยังไง การจับคอร์ด

Dark / Light

Chord : F

รูปภาพคอร์ด F
การจับคอร์ด F ในรูปแบบอื่น ๆการจับคอร์ด F ในรูปแบบที่ 1การจับคอร์ด F ในรูปแบบที่ 2การจับคอร์ด F ในรูปแบบที่ 3การจับคอร์ด F ในรูปแบบที่ 4การจับคอร์ด F ในรูปแบบที่ 5
DetailsF major scale notes: F G A Bb C D E
Major key chord sequence: F Gm Am Bb C Dm Edim
StructureR-3-5,R = F,F + major interval = A (scale degree = 3rd),A + minor interval = C (scale degree = 5th)
NoteF,C,F,A,C,F
ImportantVery important
Chord NameF
คอร์ด F อูคูเลเล่การจับคอร์ดอูคูเลเล่ F ในรูปแบบที่ 1การจับคอร์ดอูคูเลเล่ F ในรูปแบบที่ 2การจับคอร์ดอูคูเลเล่ F ในรูปแบบที่ 3การจับคอร์ดอูคูเลเล่ F ในรูปแบบที่ 4การจับคอร์ดอูคูเลเล่ F ในรูปแบบต่าง ๆ
ป้ายกำกับ: คอร์ด F ใน, คอร์ด F ทาบ , ฝึกจับคอร์ด F, วิธีจับคอร์ด F ง่าย ๆ, ฝึกจับคอร์ด อูคูเลเล่ ง่าย ๆ F