คอร์ด F13 จับยังไง ตารางคอร์ดกีต้าร์

รูปแบบการจับคอร์ด F13

รูปภาพคอร์ด F13

Chord Info

Details
This chord is played by placing a barre on fret one with your index finger. & This chord is played start on fret 1 Dominant seventh (normal seventh) chord with added 13th (6th). Most of the time the 5th is left out (3rd note). The 13th = 6th 13th is used when the chord is a 7th chord with added 6th 6th chords are not 7th chords with added 6th.
Structure
-
Note
F,-,Eb,A,D,G
Important
-
Chord Name
F13 (F1313)

การจับคอร์ด F13 ในรูปแบบต่าง ๆ

การจับคอร์ด F13 ในรูปแบบที่ 1การจับคอร์ด F13 ในรูปแบบที่ 2การจับคอร์ด F13 ในรูปแบบที่ 3การจับคอร์ด F13 ในรูปแบบที่ 4

คอร์ดอูคูเลเล่ คอร์ด F13

คอร์ดอูคูเลเล่ F13คอร์ดอูคูเลเล่ F13คอร์ดอูคูเลเล่ F13คอร์ดอูคูเลเล่ F13
ฝึกคอร์ด ทาบ F13, วิธีจับคอร์ด F13 , วิธีจับคอร์ด F13 อูคูเลเล่, ฝึกจับคอร์ด F13, ฝึกคอร์ดอูคูเลเล่