คอร์ด F5dim (Power) จับยังไง ตารางคอร์ดกีต้าร์

Chord Info

Details
F5dim power chord's notes: F, B and (F). Optionally, you can play the octave (F) on string four, fret three.
The F5dim power chord is a two note interval, similar to the F5 but with a diminished fifth instead of a perfect fifth.
F5dim - F diminished fifth power chord's alternative names: F5°, F-5, F(b5), Fdim(no3).
Structure
-
Note
F B
Important
-
Chord Name
F5dim (F5dim Power)

การจับคอร์ด F5dim ในรูปแบบต่าง ๆ

การจับคอร์ด F5dim ในรูปแบบที่ 1การจับคอร์ด F5dim ในรูปแบบที่ 2
คอร์ด F5dim นอก, คอร์ด F5dim ใน, ฝึกจับคอร์ด F5dim, จับคอร์ด F5dim, คอร์ด F5dim ใน