คอร์ด Fm3 (Power) จับยังไง ตารางคอร์ด

Dark / Light

Chord : Fm3 (Power)

รูปภาพคอร์ด Fm3 (Power)
การจับคอร์ด Fm3 (Power) ในรูปแบบอื่น ๆการจับคอร์ด Fm3 (Power) ในรูปแบบที่ 1การจับคอร์ด Fm3 (Power) ในรูปแบบที่ 2การจับคอร์ด Fm3 (Power) ในรูปแบบที่ 3การจับคอร์ด Fm3 (Power) ในรูปแบบที่ 4
DetailsFm3 power chord's notes: F and Ab.
The Fm3 power chord is a minor third interval consisting of only two notes: the root (F) and the minor third (Ab). It's not used as often as the classic power chord, due to its less pleasant distortioned sound.
Structure-
NoteF A
Important-
Chord NameFm3 (Power)
ป้ายกำกับ: วิธีการจับคอร์ดกีต้าร์ Fm3 (Power), คอร์ดกีต้าร์ไฟฟ้า Fm3 (Power), เทคนิคจับคอร์ด Fm3 (Power), ฝึกจับคอร์ด ทาบ, การจับคอร์ด Fm3 (Power) อูคูเลเล่