คอร์ด Fmaj7b5 จับยังไง ตารางคอร์ด

รูปแบบการจับคอร์ด Fmaj7b5

รูปภาพคอร์ด Fmaj7b5

Chord Info

Details
You must leave out the 6th and 5th strings. &
Structure
-
Note
-,-,F,A,Cb,E
Important
-
Chord Name
Fmaj7b5 (Fmaj7b5maj7b5)

การจับคอร์ด Fmaj7b5 ในรูปแบบต่าง ๆ

การจับคอร์ด Fmaj7b5 ในรูปแบบที่ 1การจับคอร์ด Fmaj7b5 ในรูปแบบที่ 2การจับคอร์ด Fmaj7b5 ในรูปแบบที่ 3การจับคอร์ด Fmaj7b5 ในรูปแบบที่ 4

คอร์ดอูคูเลเล่ คอร์ด Fmaj7b5

คอร์ดอูคูเลเล่ Fmaj7b5คอร์ดอูคูเลเล่ Fmaj7b5คอร์ดอูคูเลเล่ Fmaj7b5คอร์ดอูคูเลเล่ Fmaj7b5
ฝึกจับคอร์ด Fmaj7b5, ฝึกจับคอร์ด ทาบ, จับคอร์ด Fmaj7b5, การจับคอร์ดอูคูเลเล่, วิธีจับคอร์ด Fmaj7b5 ง่าย ๆ