คอร์ด G/C (Slash) จับยังไง ตารางคอร์ด

Chord Info

Details
G/C slash chord's notes: C, D, G, B and G. You should not play the 6th string.
The strings 4(D), 3(G) and 2(B) are left open.
The G/C slash chord is a simple G major chord with C as the bass note.
Structure
-
Note
C D G B
Important
-
Chord Name
G/C (G Slash C)

การจับคอร์ด G/C ในรูปแบบต่าง ๆ

การจับคอร์ด G/C ในรูปแบบที่ 1
เรียนจับคอร์ด G/C, คอร์ด G/C ทั้งหมด, ฝึกจับคอร์ด ทาบ, วิธีจับคอร์ด G/C , ฝึกจับคอร์ด อูคูเลเล่